Onze School
Algemene Info
Onze Klassen
Activiteiten
Foto's
Diversen

Indiaproject  

                                    foto : 17/11/2010

Het INDIA-project gesteund door VBS MESEN

 

Op initiatief van juffrouw Marleen, voormalig leerkracht tweede leerjaar, die het idee opperde op een van onze personeelsvergaderingen , engageerde de school zich om tijdens de vastenperiode dit concrete project voor weeskinderen als actie voor Broederlijk Delen te steunen. (2004)… en dat liefst voor een langere periode.

Haar dochter met vriend Sam waren / zijn goed bevriend met de initiatiefnemer Christophe Lambert…  (zie zeker eens bij www.ChristopheLambert.be onder  « Mensch Trust » voor meer concrete informatie rond ons gesteunde project) en alzo ging de bal aan het rollen.

9 – 20 feb. 2004 : In alle klassen, ook de kleuterklassen, organiseerden we diverse (wero-, muzische en godsdienst-) lessen rond het thema "India". Een echte kennismaking en openbaring voor leerlingen en leerkrachten.

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar werkten zelfs klasoverschrijdend in de praktische lessen. Heel wat India-attributen werden ineengeknutsteld.

Ondertussen liep de traditionele appelverkoop op school.

Donderdag 19 februari 2004 werd een apotheosedag met workshops van en door alle klassen, ‘s middags een sober maal en ‘s avonds een India-avond (bijgewoond door ruim 1000 geïnteresseerde ouders, wat in Mesen een geweldig succes is.). Christophe Lambert toonde een eigen diareeks over India voorzien van de nodige uitleg. Daarna liep er nog een powerpointvoorstelling over de leerlingen aan het werk de afgelopen dagen. In de turnzaal waren er dan workshops aan de gang en kon men materialen/souvenirs aankopen. In de hoofdzaal kon men proeven en genieten van typsiche drankjes en hapjes. Een cheque ter waarde van 710 euro kon op het einde van de week worden overgemaakt.

P.S. Als dankbetuiging werd ons schooltje als medesponsor vermeld in het programmaboekje van « The 9 seasons »-concertreeks (t.v.v. the St.Pauls Home for Children) te Gent.

 

14 – 18 mrt. 2005 : De vastenperiode werd gestart met een eucharistieviering  op donderdag 24 feb. verzorgd door het 2de leerjaar, waarbij het India-project wat werd opgefrist.

In alle klassen was er weerom een hele week bedrijvigheid rond India. De appelverkoop liep als een trein, ook het sober maal op donderdag werd door alle leerlingen genomen en op vrijdagnamiddag konden ouders, familie en sympathisanten genieten van de « India »-sfeer. Reeds vanop de straat werd men verwelkomd met vlaggenslingers. In de zalen was er allerlei animatie voorzien, het 6de lj. deed een carwash, 4de lj. schminkte erop los, …tal van activiteiten en workshops  liepen… en dan ging om 15u. de eerste kinderrommelmarkt open. Een bestorming …en even later was alles verkocht.

De school kon een mooi « paasei » ter  waarde van  1130 euro overmaken aan Christophe en de organisatie van Sister Mary.

 

20 – 24 mrt 2006 : Ons Indiaproject werd op dezelfde succesvolle organisatie van vorig jaar geschoeid. Enige extraatje kwam er voor de leerlingen van de 3de graad, die op dinsdag 21 mrt. mochten deelnemen aan de Inleefwinkel van India te Roeselare. (Een toffe ervaring die we hopen om de 2 jaar te kunnen realiseren).  Het zwaartepunt van de actie werd verplaatst naar de donderdag met een sober maal  en een India-namiddag vol activiteiten en shops alsook een 2de grote kinderrommelmarkt. In de bar kon je genieten van Indische muziek, video over India, foto’s van de eerste steenlegging van het hospitaal en de school,… (foto’s over de namiddag te zien onder onze rubriek « foto’s »)

Kort voor de paasvakantie werd het geheel afgerond met een cheque van 1168 euro en via Kleur Bekennen werd ook nog een subsidie toegekend.

 

mei 2006 : Zoals voorgenomen vanaf het prille begin werd één van de weeskinderen geadopteerd door de school (waarvoor de school 1 euro per dag betaalt). Het werd N. Sathya Priya, een meisje geboren op 11 januari 1996, wiens moeder overleed aan tuberculose en vader is hertrouwd. Ze heeft nog een ouder zusje dat geadopteerd werd door de familie van juffrouw Marleen, en ook nog 2 stiefzusjes.

 

Haar adres :       St. Paul’s Home for Children

                        2/96-B, South Street, Uthani

                        Sunderaperumalkoil-614 208,

                        Thiruvarur Dt

                        Tamil Nadu, South india

 

2006-2007 : Voor de tweede keer werd ons adoptiekindje financieel gesteund (€ 356) Het tweede leerjaar bezorgde haar een pakket tekeningen.  Ook het ingezamelde materiaal (zeepjes, potloden, balpennen...) kwam er via een dochter van juf Marleen ter plaatse aan.

Tijdens de India-week, 19 tot 23 maart werden activiteiten georganiseerd.  De appelverkoop liep als een trein, op donderdag was het hoogtepunt met een sober maal en diverse activiteiten met workshops en een rommelmarkt.  Christophe en Sam lichtten hun project aan de hand van een fotomontage toe.  Ons geld wordt uitstekend gebruikt (€ 1125 was dit keer het paasgeschenk).

 

2007-2008

Voor het 5de jaar naeen werd gestart met een misviering en de traditionele appelverkoop. In diverse klassen werd het leven in India besproken in de lessen. Maandag 9 maart kregen de oudste leerlingen een uiteenzetting over het leven in buurland Pakistan a.d.h.v. een dia-reportage « Van Kinderslavernij tot onderwijs ». Donderdag 13 maart was dan dé India-dag met ‘s middags het sober broodmaal gevolgd door een activiteitennamiddag

Diverse workshops (naast een info-standje) liepen o.a. schminken, diverse spelen, carwash, proevertjes en souvenirs en finaal dan de kinderrommelmarkt. In 2 groepen kregen de 4 oudste klassen ondertussen een initiatie in Indische Tempeldans door Bharatha Natya uit Gent(zie website :http://users.skynet.be/sky13511/oudekapel) in het Mesense Ontmoetingscentrum ; een leuke, unieke ervaring.

De school kon dus weerom een mooi « paasei » ter  waarde van  1247 euro overmaken aan Christophe en de organisatie van Sister Mary. Een deel hiervan gaat naar ons adoptiekind Sathya.

In de maand mei 2008 volgden de leerlingen van het 5de en later het 6de leerjaar nog de Wereldwerkwinkel rond India in het GLOBO-centrum te Roeselare als afsluiter.  

2008-2009 :

Naast de traditionele opener met een misviering werd er weerom een appelverkoop gehouden.  "India" kwam de laatste week voor de paasvakantie in diverse klassen aan bod net als de actie 'Broederlijk Delen'.  Er werd opnieuw een Sober Maal opgediend en door de oudste lagere klassen een sponsorwandeltocht gehouden.

Alles samen bracht het geheel aan activiteiten € 760, 42 op.   Bijna de helft gaat naar adoptiekind Sathya.

zie ook   www.vanakam.be 

2010

Voor het 6de jaar naeen werd er een appelverkoop gehouden. Daarbij was er ons sober maal op donderdag 25 maart waarbij alle kinderen voor één keer hun middageten omruilen voor soep met boterhammen en de sponsortocht op vrijdag 26 maart. 

Dit jaar werd er weer een hele India-project-week georganiseerd. Ons zorgteam verzorgde op maandag 22 maart een onthaalmoment met een “vliegreis naar India”. Op donderdag 25 maart organiseerden ze dan een India-namiddag met verschillende workshops zoals mandala’s en droomvanger maken, Indische yoga en dans, straatspelen, doosje versieren, rijstpap maken, werken met ritmes, hennahanden schilderen,… naar gelang de keuze van de leerling (zie sfeerfoto’s schooljaar 2009-2010). De school huurde ECHT India-materiaal van GLOBO te Roeselare gedurende een paar weken en stelde dit tentoon in de vrije klas ingericht als India-klas.. Daar bouwden we ondertussen ook een MUNTTAPIJT op met euromuntjes op ! De campagne bracht 832,60 euro op.

2011

Dit schooljaar werden de activiteiten terug beperkt gehouden tot een appelverkoop, munttapijt, sober maal, sponsortocht.  Toch bracht het geheel nog €721,98 op, waarvan €400 naar ons adoptiemeisje Sathya werd doorgestort.

                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -