Onze School
Algemene Info
Onze Klassen
Activiteiten
Foto's
Diversen

Historiek

De vrije gesubsidieerde Basisschool is op vandaag de enige basisschool te Mesen. Er is wel nog een 'International School for Peace Studies', waar vooral Ieren en Britten korte vredescursussen organiseren en volgen.

In 1880 Startten de zusters van Sint-Jozef van Brugge te Mesen een zusterschool van H. Anna (als reactie tegen de toenmalige liberale regering). Na W.O.I kwamen de zusters zich vestigen in de Oude Kerkhofstraat. Het achterste deel is nu nog een deel van onze school. Het voorste deel is thans privé-bezit. In 1957 namen de zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Nieuwkerke alles over en bleven de school besturen tot 1965.

In 1904 startten de Broeders van Dale (nu van het bisdom) een katholieke jongensschool in de Rijselstraat (thans schoolzaal/parochiezaal en het ander deel van onze school) als reactie tegen de liberale gemeenteschool. Zij bleven er tot in 1914, waarna ze vluchtten voor de eerste oorlog, om pas in 1930 de school her op te starten. In 1965 verlieten de broeders Mesen.

In datzelfde jaar fusioneerden de beide vrije scholen tot de huidige vrije gemengde basisschool, die nog tot 1985 de concurrentie van een gemeenteschool had. Op 1 september 2000 startte een nieuwe directie. Op 1 februari 2001 (teldag) bereikt de school een recordaantal leerlingen van 216 ingeschrevenen. Dit aantal liep op tot 225 op het einde van dat schooljaar. Op 1 februari 2002 telde de school 200 leerlingen.

Vanaf het schooljaar 2003 - 2004 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap "Heuvelland - Mesen", en dit samen met de vrije basisscholen van Nieuwkerke, Loker - De Klijte - Kemmel, Wijtschate en Westouter.

Vanaf januari 2006 zien we ons verplicht een tweede vestigingsplaats in het leven te roepen.  Daar de Rijselstraat de school in twee stukken verdeeld, moeten we van het Ministerie van Onderwijs het deel aan de overkant "Vestiging 2" noemen met als adres Rijselstraat 10.  Het stadsbestuur heeft dit adres moeten aanmaken want het gebouw had geen nummer.

Vanaf 1 januari 2009 beschikt de school integraal over het huis met huisnummer 23.  Voorheen werd een deel aanpalend aan de eetzaal reeds gebruikt als leerkrachtenlokaal en bureau directie.

Op 1 september 2010 wordt de school omgedoopt tot "De Kleine Ster"

Vanaf schooljaar 2011-2012 wordt de scholengemeenschap "Heuvelland-Mesen" opgeheven wegens het niet meer bereiken van de vereiste 900 leerlingen op niveau scholengemeenschap.  "De Kleine Ster" behoort nu niet meer tot een scholengemeenschap.

30 juni 2016: onze 3 bekende hebben hun laatste schoolvervoer (die een lange traditie kende), gereden.