Onze School
Algemene Info
Onze Klassen
Activiteiten
Foto's
Diversen

L O C

Lokaal Overleg ComitÚ. Heropgestart in 2008

 

 

1. Doel

 

Het LOC, bestaande uit geledingen van schoolbestuur en personeel is een participatief orgaan.

 

Informatierecht: zoals evolutie leerlingen en weerslag op tewerkstelling en infrastructuur,

                      personeelsverloop, financieel beleid van de school, ...

 

Onderhandelingsbevoegdheid: zoals personeelsbeleid, huishoudelijk- en arbeidsreglement

                                           nascholing, ...

 

Toezichtbevoegdheid: toezicht op toepassing van sociale wetgeving,

                                alsook sociale en administratieve reglementering.

 

Bemiddelingsbevoegdheid: bemiddelen bij elk geschil van collectieve aard die zich voordoet

                                      of kan voordoen in de school.

2. Wie

        Functie               Naam                        Vertegenwoordiger van

        voorzitter:        Christine Vermeulen        schoolbestuur

        secretaris:        Kurt Schots                    personeel

        andere leden:   Paul Beun                      schoolbestuur

                              Marie-Anne Desplancke     personeel

       adviserend lid    Henk Houwen                     directie