Onze School
Algemene Info
Onze Klassen
Activiteiten
Foto's
Diversen

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

 

 

Voorzitter:               Mevr. Christine Vermeulen

Secretaris:               Dhr. Paul Beun

Penningmeester:    Dhr. Bernard Decroix

Leden:                    Dhr. Luc Castelein

                          Dhr. Eddy Menu

                          Dhr. Dirk Verschoore