Schooluren

De lessen gaan door op de volgende tijdstippen:

  • Voormiddag: 8.45 uur – 11.55 uur
  • Namiddag: 13.00 uur – 15.45 uur
  • Woensdagvoormiddag: 8.45 uur – 11.30 uur
  • Vrijdagnamiddag: 13.20 uur – 15.00 uur

 

Enkele afspraken

  • De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8.30 uur, behalve voor de leerlingen in de kinderopvang. (Er is reeds opvang vanaf 7 uur – zie ook schoolreglement)
  • ’s Middags is de schoolpoort open om 12.50 uur, uitgezonderd voor de middageters. Laat uw kinderen niet te vroeg vertrekken thuis, daar de schoolverzekering pas een kwartier vóór de officiële openingsuren start.
  • De ouders zetten ’s morgens en ’s middags hun kind af aan de schoolpoort en blijven niet op de speelplaats wachten tot de klastijd start.
  • Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder toestemming van de directeur.
  • De kinderen worden uiteraard nooit uit de klas gehaald zonder de toestemming van de directeur
  • De leerlingen verlaten nooit zonder toestemming de speelplaats of de school. Wie dit toch doet is niet meer verzekerd bij gebeurlijke ongevallen. Ook in een klaslokaal binnengaan zonder toestemming kan niet.