Buitenschoolse opvang (i.s.m. Stad Mesen)

Onze school organiseert de voor- en naschoolse opvang in samenwerking met de Stad Mesen.

 

Elke morgen van de week is er voorschoolse opvang vanaf 7u. (tot 8u.) in de eetzaal (witte deur).

25 minuten na het einde van de lesuren start de naschoolse opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag om 16u.10, op woensdag om 11u.55 en op vrijdag om 15u.25. De opvang blijft telkens open tot 17u.30.

P.S. Gelieve op woensdagmiddag een eigen broodmaaltijd te voorzien voor uw kind. Na schooltijd kan een eigen vieruurtje ook altijd genuttigd worden. (Voor schooltijd mogen kinderen ook hun eigen ontbijt opeten !)

 

De opvang wordt verzorgd door Carine Alleweireld, die hulp krijgt van Melissa Nis.

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de lagere kinderen van de opvang ook terecht in de HUISTAAKBEGELEIDING (studie) o.l.v. een leerkracht. (zie aparte rubriek HUISTAAKbegeleiding)

 

Huistaakklas

De opvangkosten bedragen 0,50 euro per begonnen kwartier. De kosten worden via de maandelijkse schoolfactuur aangerekend. De ouders ontvangen hiervoor op het einde van het kalenderjaar wel een fiscaal attest.

 

Er wordt geen opvang georganiseerd door de school op vrije dagen, pedagogische studiedagen of vakantiedagen.

 

De opvang heeft een eigen Huishoudelijk Reglement met alle afspraken. Gelieve deze ook eens te lezen (zie bijlage).

Huishoudelijk reglement