Centrum voor leerlingenbegeleiding - CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding

Het CLB vervangt vanaf 1 september 2000 het psycho-sociaal centrum (PMS) en het centrum voor medisch schooltoezicht (MST).

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang van de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn.
Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.
Het gaat er dus om de leerlingen zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.
Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team werken.

Het begeleidend team voor onze school kunt u vinden op de site van het CLB:

vclb-west

Hoe kan je ons bereiken?

Bukkersstraat 38 – 8900 Ieper
Tel. 057/21 60 48 – fax 057/21 54 85

info@clb-ieper.be
  • Je kan gewoon binnenlopen
  • Je kan via telefoon of e-mail contact opnemen
  • We zijn ook regelmatig op school

Contactpersoon van onze school: Hanne Naeye, 0490/648174

CLB-arts van onze school: Jenny Baudot, 0490648175

Openingsuren

Elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 13u30 (maandag tot 17u30) en op afspraak.

Wat doet het CLB? en het CLB dossier:

CLB Dossier
Meer info?