Onze digitale school

 

Digitaal

Naast het traditioneel lesgeven, ijveren wij er eveneens naar om onze schoolkinderen de nodige digitale kennis en vaardigheden bij te brengen. Dit vergt naast grote expertise van onze leerkrachten ook een continu investeren in digitale leermiddelen. Om dit te verwezenlijken werden sedert geruime tijd reeds alle klassen (eerste tot en met zesde leerjaar) uitgerust met een digitaal bord.  Bovendien beschikt elke vestigingsplaats over een eigen computerlokaal.

Maar we gaan verder met onze digitalisering!

Zo werden er in het schooljaar 2020/2021, twintig chromebooks aangekocht voor gebruik in het eerste, tweede en derde leerjaar.

Ook voorzien we om tegen 1 september 2022 aan elke leerling van het vierde, vijfde en zesde leerjaar een computer ter beschikking te stellen.We zorgen ervoor dat de leerlingen van de lagere klassen een gepersonaliseerde toegang naar het Scoodle en Bingel digitaal leerplatform krijgen.

De kleuterafdeling zal weldra over 20 tablets beschikken. Bij de kleuters wordt er gewerkt met padlet, een gemakkelijk te gebruiken digitaal prikbord waarop zaken kunnen geplaatst en gedeeld worden met o.a. ouders.

Ons doel is om permanent bij te sturen en waar nodig verder te blijven investeren.