Geschiedenis van de school

1880

De zusters van Sint-Jozef van Brugge starten te Mesen een zusterschool van H. Anna (als reactie tegen de toenmalige liberale regering).

1904

De Broeders van Dale (nu het bisdom) starten een katholieke jongensschool in de Rijselstraat (thans schoolzaal/parochiezaal en het ander deel van onze school) als reactie tegen de liberale gemeenteschool.

1914

De broeders vluchten voor de eerste wereldoorlog.

Na W.O. I

De zusters komen zich vestigen in de Oude Kerkhofstraat, het achterste deel van onze school. Het voorste deel is thans privé-bezit.

1930

De broeders starten de jongensschool opnieuw op.

1957

De zuster van Sint-Vincentius à Paulo van Nieuwkereke nemen alles over van de zusters van Sint-Jozef.

1965

De broeders en zusters vertrekken definitief uit Mesen.

De beide vrije scholen fusioneren tot de huidige vrije gemengde basisschool.

1985

De gemeenteschool verdwijnt uit Mesen. Hiermee verdwijnt ook de enige concurrent.

1 september 2000

Het schooljaar gaat van start met een nieuwe directie

1 februari 2001

Op deze teldag bereikt de school een recordaantal leerlingen van 216 ingeschrevenen.

Einde schooljaar 2000-2001

Het aantal leerlingen loopt nog op, de school telt nu 225 ingeschreven leerlingen.

1 februari 2002

De school telt 200 leerlingen.

Schooljaar 2003-2004

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap “Heuvelland – Mesen”, en dit samen met de vrije basisscholen van Nieuwkerke, Loker – De Klijte – Kemmel, Wijtschate en Westouter.

2006

We zien ons verplicht een tweede vestigingsplaats in het leven te roepen. Daar de Rijselstraat de school in twee stukken verdeeld, moeten we van het Ministerie van Onderwijs het deel aan de overkant “Vestiging 2” noemen met als adres Rijselstraat 10. Het stadsbestuur heeft dit adres moeten aanmaken want het gebouw had geen nummer.

1 januari 2009

De school beschikt integraal over het huis met huisnummer 23. Voorheen werd een deel aanpalend aan de eetzaal reeds gebruikt als leerkrachtenlokaal en bureau directie.

1 september 2010

De school wordt omgedoopt tot “De Kleine Ster”

Schooljaar 2011-2012

De scholengemeenschap “Heuvelland – Mesen” wordt opgeheven wegens het niet meer bereiken van de vereiste 900 leerlingen op niveau scholengemeenschap. “De Kleine Ster” behoort nu niet meer tot een scholengemeenschap.

30 juni 2016

Onze 3 bekende busjes hebben hun laatste schoolvervoer (die een lange traditie kende), gereden.

april 2020 - mei 2021

De sanitaire gebouwen in beide vestigingsplaatsen worden helemaal vernieuwd. De kleutertoiletten worden in of naast de klassen gerealiseerd en er ligt ook een nieuwe kleuterspeelplaats. De nieuwe hoofdingang met aangepast directiekantoor vervolledigen deze verbouwingswerken.

Eind 2021

De turnzaal wordt uitgerust met een vernieuwde verkleedruimte, afzonderlijk voor jongens en meisjes