Het schoolbestuur

 

Onze school staat onder leiding van het schoolbestuur ‘vzw Katholieke School Mesen’ dat eindverantwoordelijke is van het schoolgebeuren. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het personeels-, het financieel- en materieel beleid alsook voor de realisatie van het pedagogisch project. Alle leden van dit bestuur zijn vanuit een christelijke levenshouding bekommerd om de leefbaarheid van de school, het welzijn van de kinderen, de leerkrachten, het administratief en ander personeel. De uitvoering van sommige van deze taken en de dagelijkse leiding van de school worden toevertrouwd aan de directeur.

 

vzw Katholieke School Mesen
Rijselstraat 21

8957 Mesen

Voorzitster: Mevr. Christine Vermeulen

schoolbestuur@vbsmesen.be