Huistaak-Studiebegeleiding

Vanaf maandag 7 september 2020 is onze school gestart met een nieuw initiatief, nl. de HUISTAAKstudie. Lagere leerlingen, die in de naschoolse opvang blijven, kunnen naargelang de leeftijd onder toezicht van een leerkracht in de eetzaal hun huistaak maken op maandag, dinsdag en donderdag.

De afspraken huiswerkbegeleiding zijn:

De huiswerkklas biedt kinderen vanaf het 1ste leerjaar de kans om, na  schooltijd, zelfstandig huistaken te maken en lessen te leren.

De juf of meester met studietoezicht verbetert geen huistaken of overhoort geen lessen. Het is de bedoeling dat de kinderen enkel nodige hulp/tips krijgen die hen zal toelaten om zelfstandig de huistaken af te maken, … alsook het bemoedigen en het stimuleren van het werkende kind in een rustige (studie-)omgeving.

De studie start om 15u.55. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar werken tot 16.15 uur in de eetzaal. De kinderen van het derde tot zesde leerjaar blijven tot 16u.25 in de eetzaal.
Lessen en taken die in de studie nog niet werden afgerond, worden thuis of in de gewone opvang verder afgewerkt.

De bijdrage is dezelfde als de gewone opvang nl. 0,50 euro per kwartier (te betalen via de maandelijkse factuur) ! Er wordt de week (tegen vrijdagmorgen) voordien ingeschreven voor de komende week met een inschrijfstrookje (in bijlage).

  • De kinderen hebben hun klasagenda, schoolboeken en bijhorende materialen bij in hun boekentas, mogelijks ook een leesboek.
  • De kinderen werken in stilte en blijven op hun plaats per klasbubbel zitten.
  • Kinderen die klaar zijn met hun huistaak, blijven in het lokaal. Ze kunnen een boek lezen, een tekening maken,… Belangrijk: Ze kunnen niet vroeger de eetzaal veralten of gehaald worden door de ouders!!
  • Na de studie wordt het lokaal netjes opgeruimd en gaan de kinderen naar de gewone naschoolse opvang.
  • Kinderen, die de rust verstoren, krijgen een aanmaning. Bij herhaaldelijk storen worden de ouders op de hoogt gebracht, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.