Zorgbeleid

 

In overleg met de directie en de leerkrachten ontwikkelden we voor onze school een visie op zorgbreed werken.

Contact

Zorgcoördinator :           Directie, dhr. Henk Houwen

Zorgleerkracht lager :    Dhr. Nick Vanbecelaere

Zorgleerkracht kleuter : Mevr. Caroline Delattre (op vrijdag enkel beschikbaar tot 10h30)

 

Lager :

Elke klastitularis is de eerste lijn zorgleerkracht binnen haar of zijn eigen klas.  Gezien de klastitularis de spilfiguur is binnen de klas (met een beperkt aantal kinderen) hebben we voor dit beleid gekozen. De klastitularis kent haar/zijn kinderen het best en ziet snel wanneer er moet worden bijgesprongen. Daarnaast kan er beroep worden gedaan op de zorgleerkracht en de zorgcoördinator

Zorgbeleid
Fase 0: brede basiszorg
Huistaakbeleid
Fase 1: verhoogde zorg
Fase 2: uitbreiding van zorg
Fase 3: individueel aangepast curriculum