Zorgbeleid

In overleg met de directie en de leerkrachten ontwikkelden we voor onze school een visie op zorgbreed werken.

Verantwoordelijke personen

Coördinatie: directie Henk Houwen

Kleuter: juf Caroline Delattre (afw. op vrijdag)

Lager: juf Ines Kino (L1, L2, L3)